Jualan langsung / pemasaran pelbagai peringkat

 • Permohonan Lesen Jualan Langsung
 • Penubuhan syarikat
 • Pelan Pampasan Rekaan & Ubahsuaian
 • Merancang dan Menganjur acara Pemasaran Pelbagai Peringkat
 • Anugerah pengiktirafan
 • Perisian Sistem Pemasaran Pelbagai Peringkat
 • Modul Sistem Bonus
 • Modul Sistem Inventori
 • Modul Permohonan Bergerak
 • Pemasaran MLM
 • Iklan Media

Kontrak Kilang Perkilangan Peralatan Asal

 • Pembangunan Produk Label Persendirian
 • Pembelian Bahan-bahan mentah
 • Formulasi
 • Pembungkusan & Reka bentuk Label
 • Pendaftaran Produk
 • Pembungkusan Produk
 • Kedudukan Produk

Corporate Consultation

 • Penyusunan Semula korporat
 • Penjenamaan Korporat / Penjenamaan semula
 • Latihan Korporat / Pendidikan
 • Strategi Perniagaan dan Perancangan
 • Pemasaran & Rangkaian Perundingan

Perkhidmatan Perlaksanaan Pihak Ketiga

 • Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan
 • Pengurusan Operasi
 • Gudang
 • Pengagihan Logistik
 • Perkhidmatan Pengambilan Kakitangan

Pelanggan Kami

Client